Przeprowadzka magazynu: jak zminimalizować przestój i zachować sprawną logistykę?

By 0
Przeprowadzka magazynu: jak zminimalizować przestój i zachować sprawną logistykę?

Zmiana lokalizacji magazynu to skomplikowane przedsięwzięcie, z którym wiążą się liczne niedogodności – w tym niemożliwe do uniknięcia przestoje w pracy zakładu. Jak zorganizować całą operację logistyczną, by na firmie w jak najmniejszym stopniu odbiły się skutki opóźnień w realizacji zadań? Jak możemy Ci w tym pomóc?

Najważniejszy jest plan

Pierwszym i najważniejszym etapem przeprowadzki magazynu jest staranne zaplanowanie wszystkich kroków. Pewnych przestojów czy opóźnień nie da się uniknąć, jednak można je ograniczyć, mądrze organizując proces demontowania, pakowania, transportu, rozładunku i montażu pod nowym adresem. Kluczowe jest rozpoznanie, na ile całe wyposażenie magazynu jest w stałym użytku – czy jakieś strefy albo hale są mniej używane, czy jest możliwość wstępnego przygotowania nowego magazynu na przyjęcie wyposażenia, jak dużo czasu potrzebujemy do wykonania montażu zabudowy magazynowej w nowej siedzibie. Na tej podstawie możliwe jest oszacowanie priorytetów – zadań, które muszą zostać zrealizowane jak najszybciej, a także tych operacji, które zajmują najmniej czasu albo nie wpływają na funkcjonowanie zakładu.

Przeprowadzka magazynu bez przestojów – czy to możliwe?

Zawsze w przypadku przeprowadzki magazynu należy liczyć się z tym, że wystąpią przestoje w pracy zakładu – to jest nie do uniknięcia, ale można zminimalizować skutki opóźnień. Jednym ze sposobów jest na przykład podzielenie stref na kilka części i stopniowe transportowanie ich pod nowy adres. Połowa danej sekcji może działać w okrojonym zakresie, podczas gdy druga połowa będzie w tym czasie sprawnie demontowana, ładowana, transportowana i montowana w nowej lokalizacji. W momencie, gdy nowo zainstalowana część magazynu będzie mogła rozpocząć pracę, można przystąpić do przeprowadzki pozostałych. Innym rozwiązaniem jest też stworzenie tymczasowej zabudowy w nowym magazynie, by móc przenieść towar czy różne narzędzia, zanim jeszcze zostaną zdemontowane regały magazynowe w starym zakładzie, i w tym czasie kontynuować prace w nowym miejscu. 

Tak naprawdę nie ma jednego przepisu na to, jak zorganizować przeprowadzkę magazynu, by zminimalizować przestoje – każdy zakład funkcjonuje inaczej, mierzy się z innymi wyzwaniami, ma inne potrzeby oraz możliwości. Właśnie dlatego kluczowe jest skonsultowanie i rozpoznanie, co możemy zrobić, co jest konieczne i jak to zrobimy. Skontaktuj się z Tech-Instal – pomożemy Ci przenieść całe wyposażenie magazynu, by prace zakładu ruszyły w nowym miejscu jak najszybciej.