Posadzki przemysłowe – naprawa, renowacja, konserwacja

By 0
Posadzki przemysłowe – naprawa, renowacja, konserwacja

Posadzka przemysłowa to jeden z najbardziej eksploatowanych elementów obiektu. Prawidłowo zaprojektowana i wykonana pozwala na wieloletnie bezproblemowe użytkowanie. Niestety nie zawsze udaje się uniknąć błędów w eksploatacji, które wymagają następnie działań naprawczych. Jak wygląda naprawa posadzki przemysłowej? Jakich uszkodzeń posadzki w hali produkcyjnej czy magazynie można się spodziewać? O tym w dzisiejszym wpisie.

Trwałość posadzki przemysłowej – od czego zależy?

Posadzka to bardzo ważna część obiektu przemysłowego narażona na szereg uszkodzeń eksploatacyjnych. Dobiera się ją do konstrukcji, obciążenia sił zewnętrznych, a także realizowanych na co dzień procesów. To, czy będzie trwała, jest uzależnione od:

 • precyzyjnego określenia obciążenia i czynników zewnętrznych zidentyfikowanych na etapie tworzenia dokumentacji,
 • prawidłowego projektu uwzględniającego obciążenia statyczne, dynamiczne i udarowe, warunki gruntowo-wodne, stopień zagęszczenia gruntu i wiele innych,
 • jakości zastosowanych materiałów oraz właściwego doboru pod względem odporności na ścieranie, wrażliwości na czynniki agresywne i wilgoć, łatwości konserwacji i mycia, a także parametrów mieszanki betonowej,
 • fachowego wykonania,
 • właściwej eksploatacji i nieprzekraczania założeń projektowych związanych z obciążeniem mechanicznym, chemicznym i fizycznym,
 • okresowych przeglądów i bieżących napraw.

Posadzki Przemysłowe – Naprawa, Renowacja, Konserwacja zdjęcie nr 1

Kiedy potrzebna jest naprawa posadzki przemysłowej? Rodzaje wad i uszkodzeń

Podział uszkodzeń posadzki przemysłowej można stworzyć na podstawie kształtu i wymiarów. Najczęściej występującymi są:

 • uszkodzenia punktowe,
 • uszkodzenia liniowe,
 • uszkodzenia powierzchniowe,
 • uszkodzenia spowodowane źle wykonanym podłożem gruntowym,
 • uszkodzenia związane z niską wytrzymałością betonu,
 • uszkodzenia związane z zarysowaniami powierzchniowymi.

Punktowe uszkodzenia posadzek

Ubytki posadzki, których powierzchnia jest niewielka. Są wynikiem:

 • działania czynników zewnętrznych – ubytki o głębokości od jednego do kilku milimetrów (odprysk od uderzenia narzędziem).
 • błędnym składem mieszanki betonowej lub odspojeniem posypki do podłoża betonowego – uszkodzenie strukturalne, znacznie głębsze. Naprawa posadzek przemysłowych jest tutaj konieczna ze względu na czynnik eksploatacyjny. Głębokość uszkodzenia jest uzależniona od wartości działania siły i wytrzymałości betonu.

Płytkie, kilkumilimetrowe uszkodzenia punktowe można uzupełnić materiałami o znakomitych parametrach przyczepności do podłoża. Zdecydować można się na żywice chemoreaktywne. 

Uszkodzenia liniowe posadzek przemysłowych

Powstają usterki lub wady, których długość jest znacznie większa niż pozostałych wymiarów, czyli szerokości i głębokości. Występują uszkodzenia:

 • proste,
 • krzywolinijne.

W zależności od przyczyny powstawania pęknięć można wyróżnić działania skurczowe lub konstrukcyjne. Skurcz betonu występuje wskutek zmniejszenia się jego objętości, co jest spowodowane zespołem procesów chemicznych i fizycznych. Mogą wystąpić skurcze chemiczne, plastyczne i fizyczne. Efektem skurczu jest osiadanie betonu w szalunkach, wczesne rysy przyszalunkowe oraz nad górnymi prętami zbrojenia.

Skurcz chemiczny występuje wtedy, gdy produkty hydratacji cementu mają objętość mniejszą niż suma objętości absolutnych cementu i wody. O skurczu fizycznym można mówić wtedy, gdy dochodzi do odparowania nadmiaru wody i występuje niedosyt wilgotności powietrza.

Naprawę przeprowadzić można w dwojaki sposób:

 • wypełnienie rys sztywnym materiałem, najlepiej żywicą epoksydową, w celu uzyskania prawidłowej pierwotnej trasy przebiegu szczelin,
 • jeżeli powstałe niezamierzone szczeliny przeciwskurczowe nie mają wpływu na eksploatację posadzki, należy je naciąć i wypełnić elastycznym kitem.

Posadzki Przemysłowe – Naprawa, Renowacja, Konserwacja zdjęcie nr 2

Uszkodzenia powierzchniowe posadzki przemysłowej

Powstają ubytki w wierzchniej warstwie posadzki, pylenie nawierzchni, a także odspojenie warstwy wykończeniowej od podłoża. Przyczyną są najczęściej czynniki związane z eksploatacją, wadami wykonania i niską jakością zastosowanych materiałów.

To, w jaki sposób zostanie przeprowadzona naprawa posadzek przemysłowych, jest uzależnione od głębokości zniszczeń. Aby uzupełnić kilkumilimetrowe ubytki, wystarczy zastosować szpachlówki żywiczne, a do głębszych gotowe systemy PCC lub beton modyfikowany polimerowo.

Uszkodzenia tego typu mogą wystąpić we wszystkich typach nawierzchni przemysłowych, zarówno mineralnych, jak i żywicznych.

Złe wykonanie podłoża gruntowego posadzki przemysłowej

Przejawia się różnicą poziomów pomiędzy pękniętymi fragmentami posadzki. Aby ponownie użytkować posadzki przemysłowe, naprawa musi opierać się na ustabilizowaniu podłoża i zapobieganiu dalszemu pękaniu. Najczęściej wykonywane są podlewki z materiałów cementowych o dużej płynności mające zdolność do powiększania objętości podczas procesu wiązania i dojrzewania.

Niska wytrzymałość betonu posadzki betonowej

Płyta posadzki przemysłowej musi być wykonana z betonu o klasie minimum C25/30, a jego wytrzymałość na odrywanie nie może być mniejsza niż 1,5 MPa. Jeżeli zostaną zastosowane niższe wartości, może dojść do szybkiego znaczenia posadzki.

Kluczowe znaczenie dla odporności betonu ma skurcz. W ostatnich latach zbrojenia stalowe są zastępowane wykonywanymi z tworzyw sztucznych, co redukuje liczbę i średnicę szczelin przeciwskurczowych, a to wydłuża czas do pojawienia się pierwszego pęknięcia.

Zarysowania powierzchniowe posadzki przemysłowej

Mikrozarysowania układające się we wzór przypominający skórę węża lub pajęczynę są związane z naturą betonu, nie są wynikiem błędów wykonawczych lub wadliwego materiału. Uszkodzenia nie wpływają na cechy użytkowe, a jedynie na wygląd, jaki mają posadzki przemysłowe. Naprawa nie jest tutaj wymagana. Jedynym zalecanym zabiegiem jest cienkowarstwowa powłoka żywiczna w celu zwiększenia odporności powierzchni na zarysowania.

Posadzki Przemysłowe – Naprawa, Renowacja, Konserwacja zdjęcie nr 3

Renowacja posadzki betonowej z zastosowaniem powłok żywicznych

Naprawa posadzki przemysłowej w takim wydaniu jest uzasadniona, jeżeli podłoże jest bardzo nierówne, a zamawiający chce zastosować jak najcieńszą warstwę żywiczną. Efektem jest znaczna trwałość powierzchni. Posadzki żywiczne wykonuje się szybko, łatwo i w atrakcyjnych cenach, znikają wszelkie nierówności, a zastosowany materiał odznacza się wysoką jakością.

Posadzki Przemysłowe – Naprawa, Renowacja, Konserwacja zdjęcie nr 4

Naprawa posadzki przemysłowej – to warto wiedzieć

Dostępne w sprzedaży nowoczesne materiały naprawcze skracają czas przeprowadzania napraw oraz poprawiają ich skuteczność. Regeneracja posadzek betonowych przyczynia się do poprawy ich parametrów technicznych, jak i wydłuża czas bezproblemowego użytkowania.

Aby naprawa posadzek betonowych mogła się udać, najpierw trzeba zidentyfikować problem, w prawidłowy sposób wykonać projekt i zadbać o profesjonalną realizację.