Przeglądy regałów

Przeglądy regałów magazynowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 oraz z 2003 r. Nr 178, poz. 1745), regały magazynowe podlegają okresowym przeglądom eksperckim, przeprowadzanym przez wykwalifikowane osoby, przynajmniej raz w roku (PN-EN 15635).

TECH–INSTAL

Oferujemy pełną wycenę i wykonanie czynności naprawczych regałów magazynowych. Sprawdź ofertę ekspertów!

Zakres przeglądu regałów w TECH-INSTAL

 • kontrola ogólnego stanu technicznego regałów,
 • ocena stabilności konstrukcji oraz zabezpieczeń,
 • sprawdzenie kompletności elementów montażowych (śrub, kotew, zawleczek itp.),
 • diagnoza ewentualnych uszkodzeń czy nieprawidłowości,
 • weryfikacja dokumentacji i oznakowania,
 • przygotowanie raportu, zawierającego zalecenia, co do dalszej eksploatacji regałów,
 • wycena części zamiennych, uzupełniających oraz podanie kosztów naprawy.

Zakres czynności realizowanych po przeglądzie

 • dostarczenie części zamiennych,
 • naprawa uszkodzonych elementów regałów.

Zalety okresowych przeglądów regałów

 • Utrzymania gwarancji producenta.,
 • Wydłużenie okresu eksploatacjiw.
 • Optymalizacja kosztów związanych w utrzymaniem systemu regałowego

Przeglądy Regałów Magazynowych - Eksperckie, Techniczne, Okresowe zdjęcie nr 1

Przeglądy techniczne regałów magazynowych

Według Kodeksu Pracy wszystkie urządzenia w miejscu pracy podlegają regularnym kontrolom — w tym regały magazynowe. Jednym ze sposobów jej przeprowadzania jest wykonanie przeglądu regałów zgodnie z normą PN:EN 15 635. Przegląd techniczny regałów magazynowych wykonany przez wykwalifikowanych specjalistów pozwala utrzymać bezpieczeństwo użytkowania systemów, na których składowane są różnego rodzaju produkty i materiały. To także sposób na zminimalizowanie strat finansowych powstałych przez zniszczenie wyrobów podczas awarii regału.

Przeglądy eksperckie regałów

Eksperckie przeglądy regałów magazynowych z TECH-INSTAL dają Ci pewność, że dopełniłeś wszystkich formalności celem zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych regałów do składowania towarów. Podczas kontroli sprawdzane są wszystkie elementy, które wymagają naprawy. Ocena stanu poszczególnych elementów regałów pozwala na dalsze użytkowanie przestrzeni zgodnie ze stanem technicznym, a także kompleksowy raport z wypisanymi usterkami, wskazanymi fragmentami konstrukcji wymagającymi naprawy.

Oferujemy pełną wycenę i wykonanie czynności naprawczych po przeglądzie regałów. Po zakończonej inspekcji możemy dostarczyć wszystkie części zamienne oraz wykonać usługę naprawy regałów lub poszczególnych elementów.

Oprócz przeglądu technicznego regałów magazynowych (kompletności drobnych elementów, takich jak śruby lub zawleczki, oceny nośności i stabilności konstrukcji) dokonujemy także weryfikacji zastosowanych oznaczeń i prawidłowość dokumentacji.

Przegląd okresowy regałów z doświadczoną firmą

Działamy w branży wyposażenia i oznakowania magazynów. Zajmujemy się montażem, sprzedażą i serwisem regałów. Dzięki odpowiednim kwalifikacjom dokonujemy okresowych przeglądów technicznych, ale nie tylko. Jako specjaliści oferujemy naszym Klientom wprowadzenie oznaczenia poziomego i pionowego w przestrzeni magazynowej, zgodnie z zasadami BHP, mając na uwadze wygodę i bezpieczeństwo użytkowników hali. Chcesz wymienić regały magazynowe lub zlikwidować magazyn? Skontaktuj się z nami! Profesjonalnie zdemontujemy wszystkie konstrukcje. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Przeglądy Regałów Magazynowych - Eksperckie, Techniczne, Okresowe zdjęcie nr 2

FAQ

Jak przebiega okresowy przegląd techniczny regałów magazynowych?

 • sprawdzenie ogólnego stanu regałów magazynowych;
 • potwierdzenie zgodności konstrukcji poziomów instalacji z informacjami podanymi na tabliczkach znamionowych;
 • zweryfikowanie, czy na instalacji regałowej umieszczone są tabliczki znamionowe i czy znajdują się w widocznych miejscach;
 • sprawdzenie ochron słupów regałowych i potrzeby ich zamontowania; sprawdzenie, czy tolerancje i deformacje regałów nie przekraczają określonych limitów;
 • oznaczenie elementów instalacji regałowej będących w złym stanie technicznym;
 • poinformowanie o możliwych zagrożeniach związanych z instalacją regałową i ewentualnym wymogu natychmiastowego demontażu wybranych modułów lub poziomów.

Jakie są przyczyny uszkodzeń regałów magazynowych?

Jako główne przyczyny uszkodzeń regałów magazynowych można wymienić:
 • uderzenia powstałe wskutek kolizji ze środkami transportu wewnętrznego
 • nieprawidłowe składowanie towarów na regałach
 • uszkodzenia mocowań regałów i kotwienia
 • brak tabliczek znaminowych i informacyjnych podających parametry obciążenia regału
Istotny jest też czynnik ludzki – operatorzy zmęczeni lub niedoświadczeni, pracownicy magazynów nie do końca świadomi problemów jakie wiążą się z niezgłoszonymi uszkodzeniami regałów są często pośrednią przyczyną wielu późniejszych kłopotów.

Czym grozi uszkodzenie regału w magazynie?

Każde – nawet pozornie niewielkie – uszkodzenie regału zmniejsza jego nośność określoną przez producenta. Dalsza eksploatacja takiego elementu jest związana z ryzykiem wypadku, a co za tym idzie zagrożeniem bezpieczeństwa i nie planowanymi kosztami. W razie wypadku z udziałem pracownika to na pracodawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że warunki pracy w jego zakładzie są zgodne z obowiązującymi przepisami.

Jak oznaczone są uszkodzenia podczas przeglądu eksperckiego regału?

W trakcie przeglądu regałów wysokiego składowania ustalane są grupy ryzyka bezpieczeństwa instalacji regałów, są one oznaczone trzema kolorami:
 • zielony – niewielkie uszkodzenia regałów, wymagające okresowej kontroli ich stanu,
 • pomarańczowy – poważne uszkodzenia wymagające pilnej reakcji,
 • czerwony – bardzo poważne uszkodzenia wymagające natychmiastowej interwencji.

Dlaczego warto wykonywać przeglądy okresowe regałów w magazynie?

Zarchiwizowane raporty z regularnych przeglądów regałów są dowodem na zachowanie przez pracodawcę należytej staranności i dbałości o utrzymanie urządzeń do składowania w dobrym stanie technicznym.

Przeglądy eksperckie regałów magazynowych – rodzaje

 • BIEŻĄCE PRZEGLĄDY TECHNICZNE – polegają na codziennej, wizualnej ocenie stanu regałów przez pracownika magazynu.
 • PRZEGLĄDY OKRESOWE REGAŁÓW  przeprowadzane przez specjalistów, zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN – EN 15635 :2010, według ustalonego harmonogramu (co najmniej raz w roku)

Co zawiera raport z przeglądu regałów?

 • szczegółowy protokół z przeglądu regałów wraz z dokumentacją zdjęciową
 • wytyczne i zalecenia dotyczące działań naprawczych i dalszego użytkowania regałów w magazynie.
Dodatkowo regały magazynowe zostają oznaczone etykietą informującą o przeprowadzonym przeglądzie technicznym regałów i zaznaczoną datą kolejnej inspekcji.