Malowanie linii magazynowych – przepisy i ogólne informacje

By 0
Malowanie linii magazynowych – przepisy i ogólne informacje

Prawidłowe oznakowanie poziome hali powoduje, że minimalizowane jest w niej niebezpieczeństwo wystąpienia wypadków. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak malować linie magazynowe, zapraszamy do lektury.

Dlaczego malowanie linii magazynowych jest tak istotne?

Wprowadzając oznakowanie poziome do obiektu, dbasz o bezpieczeństwo i komfort pracowników. Ryzyko wypadków i kolizji jest znacznie mniejsze, a tym samym nie trzeba ponosić kosztów związanych z usuwaniem szkód i naprawą urządzeń transportu bliskiego.

Oznakowanie poziome hal sprawia, że obiekt może pochwalić się bardzo dobrą komunikacją, a co za tym idzie również oszczędnościami i zyskami, ponieważ realizacja procesów logistycznych odbywa się w bardzo sprawny sposób.

Malowanie Linii Magazynowych – Przepisy I Ogólne Informacje zdjęcie nr 1

Malowanie pasów w magazynie a przepisy

Aby można było prowadzić legalnie magazyn, trzeba przestrzegać wielu przepisów prawa oraz zasad BHP. Część z nich dotyczy oznakowania poziomego. Pracodawca ma obowiązek zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa pracownikom w miejscu pracy. Jego działania mają wyeliminować ryzyko wystąpienia wypadków i kolizji wewnątrzzakładowych.

Oznakowanie hal magazynowych musi być zgodne z:

 • Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy używaniu wózków z napędem silnikowym,
 • normą PN-M-78010:1968 o transporcie wewnętrznym,
 • normą PN-EN-349+A1: 2012 o bezpiecznym użytkowaniu maszyn.

Malowanie linii na hali produkcyjnej musi odbywać się zgodnie z wytycznymi ustawodawcy. Głównym wymogiem jest ich widoczność i czytelność z dużej odległości. Niezbędne jest także przeszkolenie pracowników w prawidłowym odczytywaniu każdego oznakowania.

Wyznaczone poprzez linie ciągi komunikacyjne mają za zadanie organizować przestrzeń w sposób efektywny, a jednocześnie dbać o bezpieczeństwo.

Malowanie Linii Magazynowych – Przepisy I Ogólne Informacje zdjęcie nr 2

Wskazówki, dzięki którym prawidłowo zastosujesz oznakowania w magazynie

 • Ciągi komunikacyjne w magazynie należy wytyczyć przy pomocy białych lub żółtych linii.
 • Stanowiska do parkowania maszyn oraz kontenery na odpady najczęściej są wytyczane przez linie koloru żółtego
 • Strefy wyłączone z pracy (apteczki, hydranty, gaśnice, alarmy) należy wytyczyć kolorem czerwonym.
 • Kolorem zielonym warto zaznaczyć pola odkładcze, gdzie składowane są półprodukty, komponenty oraz opakowania.

Jak przeprowadzić samodzielnie malowanie linii w magazynie?

Przede wszystkim należy przygotować powierzchnię. Z posadzki trzeba usunąć wszelkie zabrudzenia, nieczystości i elementy, które mogą zaburzyć pracę. Następnie przyklejane są specjalne szablony, które w kolejnym etapie należy pokryć farbą.

Linie w magazynie maluje się przy pomocy specjalistycznych, zaawansowanych urządzeń wykazujących się bardzo dużą precyzją.

Jak wybrać profesjonalną firmę do malowania linii w magazynie?

 • Wybierz firmę, która dysponuje profesjonalnymi maszynami i narzędziami.
 • Musi pracować na specjalistycznych farbach, charakteryzujących się wytrzymałością i niską ścieralnością.
 • Przeczytaj opinie w sieci na temat działalności firmy.

Malowanie Linii Magazynowych – Przepisy I Ogólne Informacje zdjęcie nr 3

Dlaczego warto regularnie odmalowywać linie na posadzce?

Malowanie linii w magazynie jest uzasadnione z wielu powodów. Przede wszystkim w ten prosty sposób można poprawić wydajność i komfort pracy. Zadbasz również o bezpieczeństwo pracowników, których wyraźne pasy i oznakowania będą ostrzegały przed niebezpieczeństwem lub koniecznością zachowania szczególnej ostrożności.

Pasy w magazynie wpływają również pozytywnie na profesjonalny odbiór obiektu oraz jego estetykę. Możesz działać zgodnie z zasadami BHP.

Malowanie Linii Magazynowych – Przepisy I Ogólne Informacje zdjęcie nr 4

Prawidłowe malowanie linii na hali i w magazynie – podsumowanie

Poprzez zastosowanie właściwego oznakowania poziomego w magazynie można wyeliminować ryzyko wypadków i kolizji, a także zwiększyć bezpieczeństwo pracowników. Poprawie ulegnie także wydajność procesów logistycznych. Malowanie ciągów komunikacyjnych pozwala stworzyć bezpieczne środowisko pracy, ograniczyć zbędny ruch i wysiłek pracowników.