Drogi transportowe w magazynie - jak powinny być rozplanowane i oznaczone?

By 0
Drogi transportowe w magazynie - jak powinny być rozplanowane i oznaczone?

Poprawna realizacja procesów w magazynie jest uzależniona od wielu czynników. Jednym z kluczowych jest poprawne rozplanowanie dróg transportowych. Jaka powinna być ich szerokość? Co mówią przepisy prawa? Tego wszystkiego dowiesz się z naszego artykułu.

Czym są drogi transportowe w magazynie?

Drogi transportowe w magazynie, inaczej nazywane są ciągami komunikacyjnymi, ułatwiają przemieszczanie się po magazynie urządzeniom transportu bliskiego oraz pracownikom. Muszą zostać zaprojektowane bezpiecznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu uniknięcia groźnych wypadków w miejscu pracy.

Prawidłowo wytyczone drogi transportowe mają szerokość dostosowaną do urządzeń, które się po nich przemieszczają, ale również są wzbogacone o odpowiednie oznakowanie.

Zapewnienie odpowiednich warunków w magazynie to kwestia, która leży po stronie właściciela. Musi on stosować się do aktualnie obowiązujących przepisów, aby prowadzić legalną działalność.

Drogi Transportowe W Magazynie - Jak Powinny Być Rozplanowane I Oznaczone? zdjęcie nr 1

Drogi transportowe w magazynie – przepisy

Ogólne wymogi dotyczące dróg transportowych w magazynie znajdują się Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku dotyczącym ogólnych przepisów bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Następnie zasady zostały ujednolicone w Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na właścicielu magazynu spoczywa obowiązek prawidłowego wytyczenia dróg transportowych i ich oznakowania, zgodnie z Polskimi Normami.

Innym ważnym dokumentem jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które dotyczy głównie zagwarantowania łatwo dostępnych i szerokich dróg ewakuacyjnych.

Minimalne szerokości dróg transportowych określają także Polskie Normy, przede wszystkim Norma PN-M-78010:1968P: Transport wewnętrzny — Drogi i otwory drzwiowe — wytyczne projektowania.

Drogi Transportowe W Magazynie - Jak Powinny Być Rozplanowane I Oznaczone? zdjęcie nr 2

Drogi transportowe – wymagania

Drogi znajdujące się w magazynie muszą być dostosowane do liczby potencjalnych użytkowników, typu i gabarytów wykorzystywanych urządzeń transportowych, a także rodzaju i wielkości obsługiwanych ładunków.

Stosując się do standardów i przestrzegając zasad bezpieczeństwa w magazynie, można przygotować odpowiednie drogi transportowe. Ważne jest, aby posiadały następujące cechy:

 • równą, twardą i odporną na ścieranie nawierzchnię wykazującą się bardzo dobrą przyczepnością,
 • brak progów i stopni,
 • ograniczenie pochyłości do maksymalnie 8%,
 • prawidłowe zabezpieczenie wejść przed nieuprawnionymi osobami,
 • nośność dostosowaną do wagi urządzeń,
 • jasne i dobrze widoczne oznakowania,
 • dobre oświetlenie na każdym odcinku.

Drogi komunikacyjne w magazynie muszą uwzględniać również bezpieczne przejścia dla pieszych w każdej części obiektu. Wyznaczyć je należy na:

 • prostym odcinku drogi,
 • z uwzględnieniem właściwego oznakowania znakami pionowymi i poziomymi,
 • dobrze widocznym obszarze.

Drogi Transportowe W Magazynie - Jak Powinny Być Rozplanowane I Oznaczone? zdjęcie nr 3

Znaki drogowe w magazynie

W celu uregulowania transportu na drogach w magazynie zastosowanie znajdują takie same znaki jak w kodeksie drogowym.

Ograniczenia prędkości w magazynie

Pracodawca jest zobowiązany ustalić maksymalne prędkości, jakie mogą rozwijać urządzenia transportu bliskiego na terenie magazynu. Nie mogą one jednak przekraczać następujących wartości:

 • 18 km/h – na prostych odcinkach;
 • 12 km/h – w pobliżu budynków i hal produkcyjnych;
 • 6 km/h – w halach i magazynach;
 • 3km/h – w przypadku ruchu łączonego pojazdy oraz pieszych, oraz w miejscach o ograniczonej widoczności.

Szerokość drogi dla wózka widłowego

Dostępne są jasne wytyczne co do szerokości dróg znajdujących się w magazynie. Istotne jest, aby precyzyjnie wyznaczyć ich szerokość dla ruchu jednokierunkowego oraz dwukierunkowego. Wybór zależy od ilości miejsca w magazynie, a także typu przewożonych ładunków.

Aby wyznaczyć szerokość drogi transportowej dla wózka widłowego czy ruchu pieszych, w trakcie obliczeń należy przyjąć:

 • a – to szerokość transportowanego ładunku,
 • b – to szerokość drogi transportowej w centymetrach.

Drogi transportowe w magazynie dla ruchu pieszych

 • b= a + 30cm w przypadku ruchu jednokierunkowego;
 • b= 2a + 60cm dla ruchu dwukierunkowego.

Szerokość dróg w magazynie dla urządzeń

 • b= a + 60cm w ruchu odbywającym się jednokierunkowo;
 • b= 2a + 90cm w ruchu dwukierunkowym.

Drogi transportowe hali produkcyjnej jednocześnie dla pieszych i urządzeń silnikowych

 • b= a + 90cm dla ruchu jednokierunkowego;
 • b= 2a + 180cm dla ruchu dwukierunkowego.

Linie komunikacyjne w magazynie jednocześnie dla pieszych i urządzeń bezsilnikowych

 • b= a + 100cm dla ruchu jednokierunkowego;
 • b= 2a + 200cm dla ruchu dwukierunkowego.

Drogi Transportowe W Magazynie - Jak Powinny Być Rozplanowane I Oznaczone? zdjęcie nr 4

Jak zaplanować linie transportowe w magazynie? Podsumowanie

Znając aktualne wytyczne w kwestii szerokości dróg i ich warunków, można prowadzić działalność magazynową zgodną z aktualnymi przepisami. Od prawidłowego wyznaczenia dróg transportowych w magazynie zależy bezpieczeństwo pracowników oraz szybkość realizacji wszystkich procesów logistycznych.