Renowacja posadzki przemysłowej - co musisz wiedzieć?

By 0
Renowacja posadzki przemysłowej - co musisz wiedzieć?
Posadzki w obiektach przemysłowych podlegają dużym obciążeniom, które prowadzą do ich mechanicznego uszkodzenia m.in. pękania, powstawania ubytków, pylenia. W wyniku intensywnej eksploatacji niezbędne jest przeprowadzenie napraw, aby posadzka wyglądała dobrze i sprawdzała się świetnie w obiekcie.

Co sprawia, że posadzka przemysłowa jest trwała?

Posadzka przemysłowa jest ważnym elementem wyposażenia obiektu produkcyjnego, jak i magazynowego. To od jej stanu technicznego zależy zdolność budynku do realizacji założeń biznesowych. Profesjonalna naprawa posadzki przemysłowej daje szansę przedsiębiorcy przywrócenia pełnej sprawności obiektowi.

Na etapie projektowania należy uwzględnić wszystkie obciążenia oraz czynniki oddziałujące na posadzkę, które mogą wpłynąć na szybszy stopień jej zużycia, uszkodzenia i ewentualne ubytki. W takiej sytuacji renowacja będzie jedynie konieczna w skrajnych przypadkach.

Projektując posadzkę, należy wziąć pod uwagę obciążenia statyczne, dynamiczne oraz udarowe, a także uwzględnić warunki wodno-gruntowe. Znaczenie ma jakość gruntu oraz poziom jego zagęszczenia.

Niezwykle ważne jest, aby posadzka przemysłowa została zrealizowana przy użyciu wysokiej jakości materiałów odpornych na ścieranie, obciążenia mechaniczne, oddziaływanie czynników generujących powstawanie ubytków. Istotne jest, aby nie stwarzała problemów w utrzymaniu czystości.

Czynnikiem obniżającym żywotność posadzek przemysłowych jest ich nieprawidłowa eksploatacja, zwłaszcza przekraczanie norm dotyczących dopuszczalnego obciążenia. Kolejnym aspektem negatywnie wpływającym na jej stan jest nieprawidłowe wykonywanie prac konserwacyjno-pielęgnacyjnych, a także realizacja napraw z opóźnieniem. Niestety powoduje to, że renowacja posadzki przemysłowej będzie kosztowna, a ponadto niezbędna, w celu ponownego uruchomienia produkcji lub działalności magazynowej.

Renowacja Posadzki Przemysłowej - Co Musisz Wiedzieć? zdjęcie nr 1

Jak powinna wyglądać naprawa i renowacja posadzek przemysłowych?

Wspomniane wcześniej uchybienia czy nieprawidłowa eksploatacja powodują, że z biegiem czasu posadzki muszą zostać zregenerowane. Do najczęstszych ubytków zaliczyć można:

  • ubytki punktowe – powierzchnię posadzki należy zeszlifować, odkurzyć, a ubytki wypełnić dedykowanym preparatem przy użyciu szpachelek i pac. Najczęściej stosowane są preparaty o doskonałej przyczepności, wysokiej odporności na ścieranie, środki chemiczne oraz zmiany temperatury. Powierzchnia uzyskuje nienaganną trwałość i jest niepyląca,
  • pęknięcia na płycie posadzki – nie jest możliwa regeneracja posadzki betonowej znajdującej się wewnątrz budynku z mikropęknięciami włosowymi, ale taki zabieg można przeprowadzić na podłożach zewnętrznych przy użyciu preparatu impregnacyjno-pielęgnacyjnego, który ma działanie uszczelniające, impregnujące i utwardzające. Preparat zmniejsza również nasiąkliwość podłoża, podnosi wytrzymałość na ścieranie, a także ogranicza występowanie mikrorys,
  • wykruszanie dylatacji – istotne jest bardzo dokładne oczyszczenie posadzki oraz zaaplikowanie sznura polietylenowego. Następnym krokiem jest zagruntowanie powierzchni przy użyciu preparatu powstałego na bazie żywic syntetycznych rozpuszczalnikowych oraz wypełnienie specjalnym elastycznym uszczelniaczem poliuretanowym,
  • ścieranie powierzchni i jej pylenie – regeneracja posadzek betonowych, które pylą, polega na zeszlifowaniu powierzchni i wypolerowaniu, z wykorzystaniem odpowiednich preparatów. Na czyste i suche podłoże należy zaaplikować rozcieńczony impregnat na bazie dyspersji krzemianowej, który redukuje pylenie, poprawia odporność chemiczną i mechaniczną posadzki, a ponadto ułatwia jej mycie,
  • zużycie powłoki żywicowej – żywicowanie posadzek to popularny zabieg, jednak z biegiem czasu na powierzchni mogą pojawić się głębokie zarysowania, bardzo widoczne ślady zużycia. Konieczne jest podjęcie działań naprawczych. W wielu przypadkach wystarczy doczyszczenie posadzki za pomocą maszyny szlifierskiej, odpowiednich narzędzi polerujących oraz impregnatów. Jeżeli żywica odchodzi płatami, konieczne jest podjęcie drastycznych kroków, nawet wykonanie posadzki od nowa.

Renowacja posadzki przemysłowej jest najprostszym sposobem odnowienia podłoża betonowego, bez kosztownej naprawy posadzki w magazynie.

Renowacja Posadzki Przemysłowej - Co Musisz Wiedzieć? zdjęcie nr 2

Podstawowe kroki, dzięki którym renowacja oraz naprawa posadzek betonowych przebiegają skutecznie

  1. Przygotowanie podłoża – jest to kluczowy etap, podczas którego oceniany jest stan posadzki i na tej podstawie powstaje plan działania. Wybierane są również niezbędne narzędzia i preparaty, które pozwolą osiągnąć zamierzone rezultaty.
  2. Szlifowanie posadzki – jest to niezbędny etap przy ubytkach punktowych i pyleniu posadzki. Jeżeli występują większe pęknięcia lub kruszenie, warto użyć frezarki. Oba działania sprawiają, że powierzchnia jest gładka i jednolita, wyróżnia się doskonałą przyczepnością. Tego etapu nie wolno pomijać, ponieważ naprawa posadzki przemysłowej nie przyniesie spodziewanych rezultatów. Wypełnione ubytki po pewnym czasie zaczną się odspajać i wykruszać.
  3. Mycie i gruntowanie – po szlifowaniu należy przeprowadzić bardzo dokładne mycie posadzki, w celu usunięcia pozostałości, które mogłyby utrudnić perfekcyjne wypełnienie. Powierzchnię należy odkurzyć, a następnie umyć. Warto przeprowadzić również gruntowanie, dzięki któremu podłoże zyskuje maksymalną przyczepność i chłonność.

Warto regularnie sprawdzać stan posadzki, dokonywać bieżących napraw, aby nie narażać się na kosztowną wymianę. Jeżeli przegapisz moment na regenerację podłoża, Twój budżet zostanie mocno nadszarpnięty. 

Renowacja Posadzki Przemysłowej - Co Musisz Wiedzieć? zdjęcie nr 3