Jak wyglądają przeglądy regałów wysokiego składowania?

By 0
Jak wyglądają przeglądy regałów wysokiego składowania?
Nawet niewielkie usterki w regałach wysokiego składowania mogą spowodować ogromne szkody oraz być przyczyną wypadku z udziałem pracownika magazynu. Nie należy bagatelizować poluzowanych śrubek, błędów montażowych czy wygiętych belek. Wszelkie nieprawidłowości pozwalają wykryć regularnie przeprowadzane przeglądy techniczne.

Przeglądy regałów wysokiego składowania – podstawowe informacje

W ramach przeglądów regałów magazynowych wykonywanych jest szereg działań, w celu sprawdzenia jakości i niezawodności konstrukcji. Zapewnia to bezpieczne przechowywanie towarów, a także pracę w niezagrażających życiu i zdrowiu warunkach dla pracowników.

Przeglądy bieżące codzienne, cotygodniowe i comiesięczne może wykonywać wytypowany pracownik magazynu, natomiast przeglądy ekspercie należą do kompetencji firmy zewnętrznej, która ma w tym zakresie doświadczenie i odpowiednie uprawnienia. Wszystkie działania związane z kontrolą regałów wysokiego składowania są żmudne, wymagają precyzji, wiedzy i doświadczenia.

Wczesne wykrycie nieprawidłowości pozwala na oszczędności, bez konieczności zakupu nowych regałów magazynowych. Wystarczy naprawa lub wymiana drobnej części.

Aktualnie dostępne są technologie, które pozwalają szybko wykryć nawet najdrobniejsze usterki. Usługi serwisowe są kompleksowe, tanie i realizowane bardzo szybko.

Wśród najważniejszych przepisów mówiących o tym, jak ważne są przeglądy okresowe regałów, znalazło się Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności:

 • § 15 ust. 1 dotyczący konieczności zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pod względem pomieszczenia oraz dostępnego wyposażenia;
 • § 39 dotyczący oceny ryzyka zawodowego;
 • § 40 ust. 1, który zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia systematycznych kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych. Rozporządzenie nakazuje pracodawcy również określenie sposobów rejestracji nieprawidłowości i metody ich usuwania.
 • § 69 ust. 1 wskazujący, że regały powinny mieć odpowiednio wytrzymałą i stabilną konstrukcję oraz zabezpieczenia przed ich przewróceniem się.

Jak Wyglądają Przeglądy Regałów Wysokiego Składowania? zdjęcie nr 1

Co pozwalają zweryfikować przeglądy regałów wysokiego składowania?

Inspektor przybywający do magazynu sprawdza zarówno stan wyposażenia obiektu, jak i dokumentację techniczną. Weryfikacji podlegają:

 • ogólny stan techniczny regałów magazynowych,
 • kompletność wszystkich komponentów regałów magazynowych,
 • odchylenie słupów od pionu,
 • widoczne pęknięcia w spawach oraz materiałach macierzystych,
 • stan posadzki oraz palet znajdujących się w magazynie,
 • widoczne przeciążenia poziomu paletowego,
 • kontrola losowych jednostek ładunkowych na regałach,
 • zgodność konstrukcji z dokumentacją techniczną,
 • aktualność dokumentacji regałowej i tablic znamionowych.

Jak Wyglądają Przeglądy Regałów Wysokiego Składowania? zdjęcie nr 2

Przegląd regałów magazynowych – rodzaje

Wykonując regularne przeglądy techniczne regałów, pracodawca dba o bezpieczeństwo pracowników, efektywność realizacji operacji magazynowych, a także troszczy się o wiarygodność firmy, która dostarcza nieuszkodzone towary do klientów. Przeglądy okresowe regałów są niezawodnym sposobem na oszczędności. Wczesne wykrycie usterek oraz zapobieganie ich pogłębianiu zmniejszają koszty napraw.

Codzienne przeglądy techniczne regałów

Wykonuje je pracownik po odpowiednim przeszkoleniu. Obejmują oględziny regałów magazynowych, weryfikację ich stanu technicznego i zachodzące wizualne zmiany, widoczne gołym okiem. Kontrola wzrokowa jest niezastąpiona, jeżeli chodzi o wykrywanie niewielkich usterek.

Cotygodniowe przeglądy techniczne regałów

Działania wykonuje pracownik odpowiadający za bezpieczeństwo w magazynie. Obejmuje kontrolę wzrokową całej konstrukcji regału, od posadzki aż po najwyższe poziomy składowania. Stwierdzone usterki są klasyfikowane do jednej z grup ryzyka.

Comiesięczne przeglądy techniczne regałów

Kontrolę przeprowadza osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo w magazynie. Obejmuje wzrokowe sprawdzenie stanu technicznego regałów magazynowych. Weryfikowane jest m.in. prawidłowe rozmieszczenie towarów na paletach. Wszelkie uchybienia są zapisywane. Kontroli podlegają również usterki stwierdzone w cotygodniowych przeglądach technicznych. Należy sprawdzić, czy zostały prawidłowo usunięte.

Coroczne przeglądy okresowe regałów

Kontrola odbywa się co 12 miesięcy przez zewnętrznego eksperta posiadającego niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz uprawnienia. Osoba z zewnątrz sprawdza wszelkie uchybienia, których mogli dopuścić się pracownicy odpowiedzialni za dbanie o bezpieczeństwo w magazynie. W ramach kontroli tworzony jest raport z sugestiami co do niezbędnych zmian, w celu osiągnięcia większej wydajności magazynu oraz podawane są konkretne elementy niezbędne do naprawy.

Jak Wyglądają Przeglądy Regałów Wysokiego Składowania? zdjęcie nr 3

Profesjonalny przegląd regałów magazynowych to obowiązek

Począwszy od codziennych, a kończąc na corocznych przeglądach regałów magazynowych, można zadbać o maksymalne bezpieczeństwo w obiekcie. Ewentualne usterki są usuwane na bieżąco, bez poważnych szkód. Pilnując, aby przeglądy regałów wysokiego składowania były przeprowadzane regularnie i precyzyjnie, możesz prowadzić bezpieczną i wydajną działalność gospodarczą.

Jak Wyglądają Przeglądy Regałów Wysokiego Składowania? zdjęcie nr 4