Jakie regały warto zastosować w magazynie typu mroźnia?

By 0
Jakie regały warto zastosować w magazynie typu mroźnia?

Mroźnie i chłodnie to specyficzne typy magazynów, w których panują trudne warunki pracy dla operatorów wózków czy specjalistów kompletujących zamówienia:

  • niskie temperatury, nawet do -30 stopni,
  • wysoka wilgotność powietrza,
  • oszronienie, które ma wpływ na widoczność elementów konstrukcji i użytkowanie posadzki.

Jakie kryteria musi spełnić zabudowa i z jakimi wyzwaniami wiąże się funkcjonowanie mroźni?

Efektywne składowanie jednostek w mroźni lub chłodni

W mroźniach czy chłodniach najczęściej przechowuje się artykuły spożywcze i farmakologiczne. Żywność oraz lekarstwa wymagają specyficznych warunków termicznych, aby jak najdłużej zachować świeżość i właściwości lecznicze. W takim magazynie kluczowe zatem będzie składowanie jak największej ilości jednostek, które zajmą jak najmniejszą powierzchnię. Wiąże się to z tym, że wygenerowanie odpowiednio niskiej temperatury jest kosztowne, dlatego chcąc chłodzić towary, a nie powietrze, należy maksymalnie zagospodarować każdy metr sześcienny pomieszczenia. Dodatkowo istotne jest to, by realizacja zamówień przebiegała jak najsprawniej – to z kolei oznacza, że zabudowa musi nie tylko maksymalnie wykorzystywać dostępną przestrzeń, ale też umożliwiać sprawne operowanie wózkami widłowymi i innymi pojazdami magazynowymi.

Jakie regały znajdują zastosowanie w magazynach typu mroźnia?

Najważniejszym wymaganiem, jakie musi spełnić zabudowa magazynowa w mroźni albo chłodni, jest odporność konstrukcji na działanie niskich temperatur oraz wysokiej wilgotności powietrza. Z tego względu stosuje się specjalne powłoki lakiernicze lub ocynk, które zabezpieczają przed korozją powierzchnię montowanych regałów. W pewnych sytuacjach istotny jest też kolor powłoki lakierniczej – ze względu na występujące oszronienie zmniejsza się widoczność jasnych elementów w górnych partiach konstrukcji, co może mieć wpływ w przyszłości na ocenę ich stanu technicznego.

Aby uniknąć zapleśnienia lub zawilgocenia składowanych jednostek, warto wyposażyć konstrukcję w przezierne półki, które nie ograniczają swobodnej cyrkulacji powietrza. Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na regały półkowe, paletowe czy przesuwne, musimy zadbać o wysoki współczynnik wykorzystania powierzchni magazynowej. Oznacza to, że potrzebujemy maksymalnego stosunku powierzchni składowania do całkowitej powierzchni pomieszczenia, czyli składować zarówno w poziomie, jak i w pionie.

Najwyższy taki współczynnik zapewniają regały przesuwne – pozwalają zwiększyć pojemność magazynu od 80 do 120% w porównaniu z klasycznymi rozwiązaniami. Warto jednak o nich pomyśleć już na etapie budowy magazynu, ponieważ ich specyficzna konstrukcja wymaga specjalnego przygotowania posadzki (w tym wbudowania szyn) oraz otaczającej infrastruktury.

Chcąc efektywnie i funkcjonalnie wyposażyć magazyn typu mroźnia czy chłodnia, skorzystaj z oferty naszej firmy. Zadbamy o to, by konstrukcje regałów były całkowicie odporne na trudne warunki termiczne, a dodatkowo wspierały wydajność pracy załogi mroźni.