Przegląd systemów regałowych

Przeglądy regałów magazynowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 oraz z 2003 r. Nr 178, poz. 1745), regały magazynowe podlegają okresowym kontrolom, przeprowadzanym przez wykwalifikowane osoby, przynajmniej raz w roku (PN-EN 15635).

Zakres czynności realizowanych w ramach przeglądu

  • kontrola ogólnego stanu technicznego regałów,
  • ocena stabilności konstrukcji oraz zabezpieczeń,
  • sprawdzenie kompletności elementów montażowych (śrub, kotew, zawleczek itp.),
  • diagnoza ewentualnych uszkodzeń czy nieprawidłowości,
  • weryfikacja dokumentacji i oznakowania,
  • przygotowanie raportu, zawierającego zalecenia, co do dalszej eksploatacji regałów,
  • wycena części zamiennych, uzupełniających oraz podanie kosztów naprawy.

Zakres czynności realizowanych po przeglądzie

  • dostarczenie części zamiennych,
  • naprawa uszkodzonych elementów.
[Not a valid template]

Przegląd okresowy regałów magazynowych

Według Kodeksu Pracy wszystkie urządzenia w miejscu pracy podlegają regularnym kontrolom — w tym regały magazynowe. Jednym ze sposobów jej przeprowadzania jest wykonanie przeglądu regałów zgodnie z normą PN:EN 15 635. Przegląd techniczny wykonany przez wykwalifikowanych specjalistów pozwala utrzymać bezpieczeństwo użytkowania regałów magazynowych, na których składowane są różnego rodzaju produkty i materiały. To także sposób na zminimalizowanie strat finansowych powstałych przez zniszczenie wyrobów podczas awarii regału.

Przeglądy eksperckie regałów magazynowych

Dzięki okresowym przeglądom eksperckim regałów magazynowych masz pewność, że dopełniłeś wszystkich formalności celem zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych regałów do składowania towarów. Podczas kontroli sprawdzane są wszystkie elementy, które wymagają naprawy. Ocena stanu poszczególnych elementów regałów pozwala na dalsze użytkowanie przestrzeni zgodnie ze stanem technicznym, a także kompleksowy raport z wypisanymi usterkami, wskazanymi fragmentami konstrukcji wymagającymi naprawy. Oferujemy pełną wycenę i wykonanie czynności naprawczych.

Inspekcja regałów magazynowych przez specjalistów z TECH INSTAL

Oprócz przeglądu technicznego (kompletności drobnych elementów, takich jak śruby lub zawleczki, oceny nośności i stabilności konstrukcji) dokonujemy także weryfikacji zastosowanych oznaczeń i prawidłowość dokumentacji. Po zakończonej inspekcji oferujemy dostarczenie wszystkich części zamiennych oraz naprawę poszczególnych elementów przez naszych specjalistów wykonujących montaż regałów magazynowychWarszawie i okolicach.

Przegląd techniczny regałów magazynowych — zaufaj doświadczeniu

Działamy w branży wyposażenia i oznakowania magazynów. Zajmujemy się montażem, sprzedażą i serwisem regałów. Dzięki odpowiednim kwalifikacjom dokonujemy okresowych przeglądów technicznych, ale nie tylko. Jako specjaliści oferujemy naszym Klientom wprowadzenie oznaczenia poziomego i pionowego w przestrzeni magazynowej, zgodnie z zasadami BHP, mając na uwadze wygodę i bezpieczeństwo użytkowników hali. Chcesz wymienić regały magazynowe lub zlikwidować magazyn? Skontaktuj się z nami! Profesjonalnie zdemontujemy wszystkie konstrukcje. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.